nov
30

Náboj - Junior

nabojjuniorNáboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. 
Obťažnosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

nov
29

Bábkové divadlo v Košiciach

preco„Prečo je tráva zelená?“
„Prečo nemôžem zjesť všetky sladkosti od Mikuláša?“
„Prečo musím chodiť do školy?“
Tak, na tieto, ale aj iné otázky dostali odpoveď naši druháci. Tí v piatok 25.11.2022 navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. V predstavení PREČO hľadala večne zvedavá Emka odpovede. Tie jej pomáhali hľadať Akože, Lebo a samozrejme aj Prečo. Žiaci sa pobavili na vtipných momentoch a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Okrem návštevy bábkového divadla sme sa prešli historickým centrom Košíc, navštívili Dóm svätej Alžbety a nadýchali sme sa predvianočnej atmosféry, ktorú bolo cítiť na každom rohu. Plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

nov
28

SLÁVICI Z LAVICE

slaviciV pondelok 28. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. Malá telocvičňa sa zaplnila divákmi, ktorí boli zvedaví na výkony svojich spolužiakov. Publikum bolo vynikajúce, nešetrilo potleskom. Veď 24 spevákov si to aj zaslúžilo. Nechýbala im odvaha a slávičie hlásky im dobre slúžili. Mladší sa museli zladiť s hudobným podkladom a starších sprevádzala skvelá školská kapela Ťahák v novom zložení. Porota to nemala ľahké. Bola však štedrá a udelila tieto ceny:

nov
27

Kam na strednú?

od01Pomôcť v rozhodovaní im malo aj podujatie „Kam na strednú online“ Videoportál s rovnakým názvom im poskytol možnosť prezrieť si ponuku viac ako 500 stredných škôl na Slovensku. V počítačovej učebni si mohli zistiť všetky dôležité informácie o stredných školách, na ktorých chcú pokračovať v štúdiu.
Všetkým deviatakom prajeme, aby ich rozhodnutie bolo správne a nech úspešne pokračujú v štúdiu na svojej vysnívanej škole.

nov
25

Najlepšia závislosť....priateľstvo

gitara(VÝCHOVNÝ KONCERT)
Koniec tretieho novembrového týždňa patril na Dvojke výchovným koncertom umeleckej agentúry AmOs s názvom Labyrint. Dvaja skvelí muzikanti a speváci doplnili známe piesne hovoreným slovom a negatívnymi príkladmi zo života, aby žiakov vystríhali pred neduhami a škodlivými nástrahami doby. Dobre vyskladaný hodinový program, originálne spracované jednotlivé ťažké témy spestrili vzápätí trefnou piesňou a pútavou videoprojekciou. Rozsiahla problematika – šikanovanie, kyberšikana, rasizmus, fajčenie, drogy, závislosti na počítačových hrách a na automatoch - vyvolala u žiakov negatívny postoj. Žiaci boli pozorní, zapájali sa do diskusie a odmeňovali jednotlivé muzikantské výkony potleskom.
Viete, čo je najlepšou závislosťou? No predsa priateľstvo a pokojne môžete byť na ňom aj závislí!

nov
26

Konečne „live“ olympiáda a „great“ úspech!

anj olymp logo mini(Školské kolo OANJ)
Ovládať cudzí jazyk je „in“ a o tom, že naši žiaci ovládajú anglický jazyk a majú ho radi, sme sa mali my, vyučujúce anglického jazyka, možnosť presvedčiť 23. 11. 2022. V tento deň sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, o ktorú prejavil záujem veľký počet žiakov. Uplynulé dva roky sa táto súťaž konala dištančnou formou, a tak bol tento ročník o to krajší, že sme sa mohli stretnúť „live“.
Súťažilo sa v kategóriách 1A (5.-7. ročník) a 1B (8. – 9. ročník). Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si žiaci zmerali v písomnom teste, po ktorom si tí najlepší zmerali sily v ústnej časti. Túto „challenge“ najlepšie zvládli a na popredných miestach sa umiestnili:

nov
24

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

komiks miniNapriek tomu, že pojem komiks je každému dobre známy, nájsť jeho presnú definíciu nie je vôbec jednoduché. Spájaním rôznych umeleckých druhov vytvára vlastnú kategóriu, ktorá je príťažlivá pre mnohých ľudí a nemá tak núdzu o svojich fanúšikov. Táto populárna umelecká forma využívajúca výdobytky výtvarného, literárneho aj filmového umenia sa teší neutíchajúcemu záujmu nielen zo strany čitateľov, ale aj mladých tvorcov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vďaka myšlienke prepojiť komiks s čitateľskou a vizuálnou gramotnosťou v tomto roku uskutočnila jubilejný už 10. ročník súťaže „Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu.“
22. novembra 2022 sa v priestoroch knižnice zišli tí, ktorých práce známy spisovateľ a jazykovedec doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., vyhodnotil ako najlepšie.