jún
25

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

sikana miniNásilie je téma, ktorá nás sprevádza celým životom v rôznych podobách. Ovplyvňuje náš život aj život našich blízkych. Čoraz viac sa stretávame s ponižovaním, posmievaním, vylučovaním zo skupiny, či inými druhmi násilia. Je veľmi dôležité o násilí rozprávať, aby sme ho vedeli identifikovať a aby sme vedeli na koho sa máme v danej chvíli obrátiť.
Dňa 21.6.2022 sa piati žiaci 8. ročníka (Richard Vasilko 8.B, Ľuboslava Demková 8.D, Alexandra Dopiráková 8.A, Alexandra Gajdošová 8.A a Bianka Smandrová 8.A) zúčastnili preventívno-osvetovej aktivity „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

jún
24

S peňaženkou v ruke

pokladnicka miniFinančná gramotnosť je veľmi dôležitá a to najmä pre kvalitný život. Podstatné je naučiť deti narábať s peniazmi, aby pochopili základné princípy míňania a sporenia.
Najrýchlejšie to pochopia pri vysvetľovaní na jednoduchých príkladoch, preto posledné júnové dni patrili u druhákov téme S peňaženkou v ruke. Žiaci poznávali eurá, ich hodnotu, vyrobili si „vlastné peniaze“, peňaženky, predávali, nakupovali, platili v triednom obchode, ale aj odkladali do pokladničky. Uvedomili si tak, že s peniazmi je potrebné narábať s rozumom.

jún
24

Historické drevené divadlo

hist divKrásny umelecký zážitok si 23. júna 2022 odniesli domov deti ŠKD. Na náš školský dvor zavítal Mgr. Ladislav Milko so svojím Historickým dreveným divadlom. Predstavil nám známu a obľúbenú rozprávku Čert a Káča. Predstavenie bolo hrané tak, ako sa hrávalo pred viac ako 200 rokmi. Hercami boli 70 cm vysoké drevené vyrezávané marionety. Významnou súčasťou predstavenia bol hudobný sprievod z rovnomernej opery Antonína Dvořáka. O dobrú náladu sa postaral aj pán Štefan Barančík, ktorý pozval deti na svadbu Čerta s Káčou, spolu s nimi si zaspieval, zatancoval a zoznámil deti so svojím koníkom Ruslanom a kozou Eliškou.

jún
23

Kaštieľ a skanzen v Humennom

hehe miniNeodmysliteľnou súčasťou konca školského roka je školský výlet. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci druhého ročníka navštívili jednu z mnohých kultúrnych pamiatok Zemplína, renesančný kaštieľ v Humennom. K nádhernému interiéru kaštieľa patrí aj izba Márie Terézie, ktorá má nezvyčajný osemuholníkový tvar a ukrýva pätoro tajných dverí. Neďaleký skanzen predstavuje život obyčajného dedinského ľudu. Po prehliadke týchto miest, si žiaci vychutnali zmrzlinu v cukrárni a nákupy v meste.

jún
22

Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti

minulost miniDňa 20. júna 2022 sa v priestoroch múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhodnotenie 14. ročníka celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti. Táto súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 78. výročia SNP a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Podporuje kreativitu detí a mládeže, prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa zúčastnil aj náš žiak Daniel Mihalčin zo IV.B triedy.
Za svoju literárnu tvorbu s názvom „Cestovanie v čase“ získal v 1. kategórii krásne 2. miesto.

jún
21

Dlaň dokorán

ddo mini„Jedno je o dobre rozprávať. Iné dobro robiť.“
Kedy si naposledy urobil niečo pre iných? Kedy si poradil, pomohol, podporil? Je najvyšší čas začať, ale v prvom rade musíš chcieť nájsť v sebe aspoň kúštiček dobra. A akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? O to sa pokúsili deti ŠKD, ktoré sa zapojili do celoslovenskej výzvy „Dlaň dokorán.“ Ich reťaz dobrých skutkov merala 29 m.

jún
20

Škola v prírode - Krpáčovo

skvp miniŽiaci štvrtého ročníka sa v dňoch 13.6. - 17.6.2022 zúčastnili zdravotno-vzdelávacieho pobytu v Škole v prírode – Krpáčovo. Cestou do Krpáčova navštívili významnú kultúrnu pamiatku - Spišský hrad, historické centrum a kostol v meste Levoča, kde obdivovali oltár majstra Pavla z Levoče. Počas pobytu v hoteli Hydro spoznávali prírodu v okolí Krpáčova, odkiaľ zorganizovali vychádzku k Vodnej nádrži Krpáčovo, vychádzku po Medvedej cestičke a výlet Černohorskou železničkou do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Pri turistických vychádzkach sa žiaci oboznamovali s regiónom Nízkych Tatier. Spoznávali faunu a flóru Horehronia, prírodné, kultúrne a historické pamiatky. Sledovali život v prírode, učili sa správať vo voľnej prírode, uvedomovali si význam ochrany lesa.

jún
19

Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach

cszf miniJazykový kvet ŤUKNI
Pred časom sme priniesli správu o tom, že naše deviatačky Barbara, Vivien a Viktória zaujali svojimi poviedkami písanými v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že obsadili všetky tri víťazné priečky. Najlepšia z nich postúpila z 1.miesta do medzinárodného kola, ktoré sa konalo 15. júna. Porota sa vyjadrila, že rozhodovanie nebolo vôbec ľahké, pretože o víťazstvo sa uchádzali detské a mládežnícke skvosty.
A ako to dopadlo? Pre nás fantasticky!!! Žiačka Barbara Koščová z 9.C uspela v silnej medzinárodnej konkurencii a umiestnila sa so svojou poviedkou Рождественский вечер /Vianočný večer/ na úžasnom 2. mieste za súťažiacou zo Španielska a pred súťažiacou z Nového Zélandu.

jún
18

Hello England! - Dvojkári v Anglicku

angl miniV dňoch 8. – 12. 6. 2022 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka so svojimi učiteľkami Mgr. Zuzanou Mičejovou, Mgr. Janou Juhaščíkovou, PhD. A Mgr. Annou Juskovou zúčastnili exkurzie v Anglicku. Naša cesta na Britské ostrovy viedla autobusom cez Česko, Nemecko, Belgicko a Francúzsko tunelom cez Lamanšský prieliv.
Našou prvou zastávkou v Anglicku bolo univerzitné mesto Oxford, ktoré nás nadchlo svojou architektúrou a atmosférou. Oxfordská univerzita je zložená z viacerých fakúlt, nazývaných „college“. Mali sme možnosť navštíviť priestory Christ Church College, v ktorom boli nahrávané aj niektoré zo záberov filmu o Harrym Potterovi. Súčasťou našej prehliadky bola aj jedna z najstarších budov Oxfordu a zároveň najmenšia katedrála v Anglicku – Christ Church Cathedral.

jún
17

ŠKD poplatky

doleziteNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 182/2021, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD, 

za mesiace január - jún 2022 

je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ: SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

 do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,

za mesiace január - jún 2022

 je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI