nov
20

Olympiáda zo SJL - okresné kolo

sjl miniDňa 15.11. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 16.ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C pre 8. - 9. roč. ZŠ. Z každej základnej školy môže byť postupujúcim iba jeden súťažiaci. Olympiáda pozostávala z 3 častí - test, transformácia textu a rečnícky prejav. Úspešným riešiteľom sa mohol stať žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov. Z nášho okresu sa úspešnými stali 3 žiaci, z toho Noemi Mitriková obsadila krásne prvé miesto a bude našu Dvojku reprezentovať v krajskom kole. Noemi srdečne blahoželáme a budeme jej veľmi držať palce.

nov
19

SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI

matka......aj maličkosti nás robia šťastnými.....
Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Dobrosrdeční ľudia sa radi delia o svoj čas a dajú si námahu, aby sa so svetom podelili aj o svoje emócie. Obetujú svoj spánok a často aj dôležitejšiu prácu len preto, aby učinili iných ľudí šťastnými. Nevedia povedať nie, nič im nezabráni dávať. Dobrosrdečnosť však nie je len o tom, koľko dávame a ako sa cítime. Je to aj o emocionálnej výchove, ktorá nám bola poskytnutá.

nov
18

Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme!

fakeorreal mini(Fake news – beseda s novinármi)
Médiá sú významnou súčasťou nášho života. Stali sa naším spoločníkom, prostredníctvom ktorého spoznávame okolitý svet, vzdelávame sa, zabávame, oddychujeme a prijímame informácie. Sprevádzajú nás na každom kroku, preto je zrejmé, že ovplyvňujú naše myslenie, životné hodnoty a postoje.
Ako sa vyznať vo svete informácií, ako si overovať informácie, či z akých zdrojov čerpať informácie? Odpovede na tieto otázky dali našim deviatakom na besede novinári Ivan Kriššák (tlačová agentúra SITA) a Lívia Godová (RTVS – Slovenský rozhlas), ktorú v rámci Týždňa netradičného vzdelávania na školách pripravilo 15. novembra pre žiakov 9. ročníka Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, za čo im ďakujeme, pretože naši žiaci budú odteraz obozretnejší pri výbere zdroja informácií.

nov
17

Nekonečný VESMÍR

planet miniVesmír je celok obsahujúci všetko, čo existuje – všetky hviezdy, galaxie, planéty, kométy, asteroidy, prach a plyn. Začal sa formovať asi 13, 8 miliardy rokov dozadu a odvtedy sa neustále rozširuje a štruktúra sa mení. Žiaci štvrtého ročníka prostredníctvom encyklopédií, internetu, prezentácií tiež skúmali nekonečnosť a krásu vesmíru. Vyrábali, kreslili, strihali a lepili modely Slnečnej sústavy. Veľkým potešením pre nich bolo, keď našu školu navštívil prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella, mohli ho vidieť a dostať jeho podpísanú kartičku. Vesmír je neuveriteľne veľký a je plný záhad a tajomstiev, ktoré stále zostávajú nevysvetlené. Je to nekonečné miesto plné neuveriteľných objektov a javov, ktoré nás stále ohromujú svojou krásou a rozsiahlosťou.

nov
16

Medzigeneračné tandemy

jmaz miniZačiatkom týždňa (13. a 14. novembra) Dvojku navštívili šikovné remeselníčky nášho okresu v rámci regionálnej výchovy a projektu organizovaného Hornozemplínskym osvetovým strediskom „Týždeň netradičného vzdelávania na školách“. Naši žiaci si mohli vyskúšať paličkovanie, pletenie z pedigu, drevorezbu, vyrobiť si korálkový náramok, upliesť čelenku, uháčkovať si puzdro na mobil, či vyskúšať výrobu vianočných „puffy venčekov“.
Keďže sme mestskou školou, mnoho našich žiakov nemá možnosť stretnúť sa s remeslom, a preto nečudo, že tento projekt sa stretol s veľkou obľubou a záujmom u žiakov, ale aj učiteľov.

nov
15

ENVIROkalendár- Zber mobilov

mobil stop miniENVIROkalendár našej Dvojky nám opäť pripomína, zapojiť sa do zberu starých nepotrebných mobilov, ktoré nečinne ležia v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli jednoducho zrecyklovať. Pokúsme sa, preto aj v tomto školskom roku vyzbierať, čo najviac starých mobilov, pomôžeme tak redukovať odpad a našej škole získať finančný príspevok na environmentálny projekt. Mobil môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi. Najaktívnejší žiaci našej Dvojky, ale aj celého Slovenska budú odmenení. Zapoj sa aj ty do zberu starých mobilov a ukáž, že ti záleží na životnom prostredí!

nov
14

Včela očami detí

vcela miniV rámci 4. ročníka Vranovských medových dní bola v piatok 10. novembra 2023 vyhodnotená výtvarná súťaž „Včely a včelár očami detí“. Zapojilo sa do nej 240 detí materských a základných škôl nášho mesta. Odborná porota ocenila spolu 40 prác, pričom medzi ocenenými boli aj naši šikovní žiaci. Srdečne im blahoželáme!
Navyše sa naši šiestaci mali možnosť zúčastniť aj zaujímavej prednášky o namáhavom a obetavom živote včielok, pochutnali si na sladkom medíku a vyrobili si vlastnú sviečku z včelieho vosku.

nov
13

Turnaj v hre spoločenských hier

clovece miniHry sú neoddeliteľnou súčasťou života detí. Do kategórie hier, ktoré sú nezabudnuteľné a stmeľujú kolektívy, neodmysliteľne patria spoločenské hry rôzneho druhu a pre každú príležitosť. Ich úlohou je zabaviť hráčov a niečo ich aj naučiť. Spoločenské hry sú interaktívne a kombinujú v sebe stratégiu s náhodou. Dôvodom na príjemné stretnutie plné zábavy teda môže byť aj pekná spoločenská hra. V piatok, 10. novembra 2023, sa v ŠKD stretli finalisti turnaja v hre spoločenských hier. Prváci si zahrali Pexeso, druháci Človeče, nehnevaj sa, tretiaci spoznali novú hru Nahor a nadol a štvrtáci si vyskúšali svoju logiku a predstavivosť v hre Piškvorky.

nov
12

Klub mladých čitateľov

kniha miniPodporovať deti v čítaní kníh je dnes veľmi dôležité. Knihy sú výborným náučným a zábavným spoločníkom.
Vieme to veľmi dobre aj my na Dvojke. Preto sme spojili svoje sily a spolu s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, našli u nás na Dvojke žiakov, pre ktorých je čítanie vášňou. Spolu sme založili Klub mladých čitateľov, ktorých spája láska ku knihám. V pravidelných stretnutiach sa budeme venovať rôznym zaujímavým knihám, ale nie len tým. Počas celého roka nás čakajú zábavné knižné súťaže, kvízy, podujatia a čarovné príbehy.
Veríme, že spolu vybudujeme u žiakov pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám a tým prispejeme k ich rozvoju.

nov
11

Čo je tolerancia?

relax miniToto slovo pre našich tretiakov už nie je neznáme. V Hornozemplínskej knižnici sa na zážitkovom čítaní zoznámili s knihou Mačka, ktorá milovala pomaranče. V jednoduchom príbehu o mačke Julke bolo schované veľké posolstvo: Aj keď sme rôzni, môžeme byť dobrými priateľmi. Musíme iba tolerovať potreby iných. Po čítaní si deti vyrobili mačičku z farebného papiera. Nebolo to jednoduché, museli použiť svoje zručnosti z geometrie a výtvarnej výchovy. Merali, rysovali, strihali a lepili. Ale výsledok všetkých potešil, mačičky boli veľmi pekné a rôznorodé.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI