Druhý rok s projektom

Druhý rok s projektomOd fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

V školskom roku 2012/2013 sme začali s realizáciou nášho veľkého projektu. Mali sme veľké očakávania, lebo projekt je náročný svojím obsahom a rozsiahly svojím dopadom.


V minulom školskom roku sa začali plniť jeho aktivity:

 • vyškolenie učiteľov anglického jazyka a všeobecnovzdelávacích predmetov v rozvoji ich digitálnych zručností, využívaní moderných metód a foriem, ktoré majú pomôcť rozvíjať čitateľskú gramotnosť;
 • vypracovanie a implementácia učebných materiálov v anglickom jazyku aj vo vyučovacích predmetoch všeobecnovzdelávacích;
 • vybavenie  školy:
  - keramickou tabuľou,
  - interaktívnym dataprojektorom,
  - modernými didaktickými prostriedkami,
  - knihami, slovníkmi, metodikami;
  - jazykovou učebňou;
 • jazykový pobyt učiteľov anglického jazyka v anglicky hovoriacej krajine,

Dnes, na prahu nového školského roka 2013/2014 môžeme konštatovať, že naše očakávania projekt napĺňa. Učitelia sa ešte doškoľujú, školu zapĺňajú moderné pomôcky a pre každého žiaka

prichádzajú nové pracovné zošity, knihy anglického jazyka, slovenského jazyka, matematiky či geografie. Máme vybavenú jazykovú učebňu – stolmi, počítačmi, slúchadlovou súpravou. Keramická tabuľa a interaktívny dataprojektor sú už v plnej miere využívané.

Skutočnosťou sa stal aj jazykový pobyt učiteliek anglického jazyka v Brightone v Anglicku.  So svojimi skúsenosťami a nadobudnutými vedomosťami sa s vami pani učiteľky Mgr. H. Demčáková, Mgr. Z. Mičejová, PaedDr. J. Kolesárová a Mgr. M. Korimová podelia v priebehu školského roka.

Čo nás v školskom roku 2013/2014 s projektom ešte čaká?

Doškolenie pedagógov a využívanie nadobudnutých vedomostí a zručností v praxi, využívanie – implementácia - nových didaktických prostriedkov, učebných materiálov, kníh, slovníkov.

Členovia projektového tímu vám želajú, aby sa vám vyučovanie pomocou nových metód a foriem páčilo a prinášalo radosť, aby sa pomocou moderných didaktických prostriedkov stalo prístupnejšie a zaujímavejšie.

členovia projektového tímu

 • projekt_02_01
 • projekt_02_02
 • projekt_02_03
 • projekt_02_04
 • projekt_02_05
 • projekt_02_06
 • projekt_02_07
 • projekt_02_08
 • projekt_02_081
 • projekt_02_082
 • projekt_02_08201
 • projekt_02_08202
 • projekt_02_08203
 • projekt_02_08204
 • projekt_02_08205
 • projekt_02_08206
 • projekt_02_08207
 • projekt_02_08208
 • projekt_02_08209
 • projekt_02_08211
 • projekt_02_08212
 • projekt_02_08213
 • projekt_02_08214
 • projekt_02_08215
 • projekt_02_08216
 • projekt_02_08217
 • projekt_02_08218
 • projekt_02_08219
 • projekt_02_08220
 • projekt_02_08221
 • projekt_02_08222
 • projekt_02_08223
 • projekt_02_08224
 • projekt_02_09
 • projekt_02_10
 • projekt_02_11
 • projekt_02_12
 • projekt_02_13
 • projekt_02_14