Kniha bájok VI.C triedy

Kniha bájok VI.C triedyMarec sa už tradične nesie v znamení kníh. V týchto dňoch pribudla do našej školskej knižnice kniha bájok žiakov VI.C triedy. Do knihy prispel každý žiak vlastnou bájkou a k nej primeranou ilustráciou. Na tvorbe žiaci pracovali už od novembra 2013, kedy sa zoznamovali s knihou "Najznámejšie bájky" od Ezopa, ktorá im poslúžila ako zdroj inšpirácie. Vlastnú knihu pomenovali "Bájky žiakov VI.C" a vyšla v tlači za pomoci jedného z rodičov. Dvaja žiaci sa so svojou vlastnou tvorbou z nej zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína.

Žiaci písali vlastné bájky pod vedením Mgr. Heleny Demčákovej ako jednu z výstupných aktivít pri realizácii projektu Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti.

 • bajky_6c_01
 • bajky_6c_02
 • bajky_6c_03
 • bajky_6c_04
 • bajky_6c_05
 • bajky_6c_06
 • bajky_6c_07
 • bajky_6c_08
 • bajky_6c_09
 • bajky_6c_10
 • bajky_6c_11
 • bajky_6c_12