Séria besied o novom projekte sa začala

Séria besied o novom projekte sa začalaV stredu 3.10.2012 sa začala séria besied o novom projekte Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti. Administratívne práce na projekte, ktorého celkové oprávnené výdavky predstavujú 368 404,00 €, z toho 95 % z prostriedkov ESF a ŠR MŠ SR, zvyšných 5 % s prispením Mesta Vranov nad Topľou,  pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ sa začali realizovať už v júni  2012, ukončenie je plánované v decembri 2013. Mgr. Helena Kajlová – projektový manažér projektu - tretiakov, štvrtákov, siedmakov a ôsmakov oboznámila s cieľmi, úlohami a výstupmi projektu, popísala aktivity, ktoré sa budú v projekte realizovať a predostrela časový harmonogram úloh, ktorý žiakov a pedagógov v školskom roku čakajú. Zároveň aj predstavila projektový tím, s ktorým náročné ciele projektu budú plniť.

Výstižná prezentácia – ktorá už bola výsledkom práce manažéra publicity Mgr. Petra Kocáka, podčiarkla prvotnú informáciu o tomto náročnom projekte, ktorého strategickým cieľom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

Projektový tím:

Riadiaci personál

Mgr. Helena Kajlová

projektový manažér

PaedDr. Marek Hermanovský

koordinátor odborných aktivít

Oľga Hrinková

finančný manažér

Mgr. Andrea Sabolová

administratívny pracovník

Mgr. Peter Kocák

manažér publicity

Mgr. Milan Bendik

manažér monitoringu

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Jarmila Kolesárová

Mgr. Danka Kolesárová

Mgr. Marcela Lukčiková

Mgr. Miroslava Korimová

Mgr. Helena Demčáková

Mgr. Jaroslav Mičlo

Mgr. Zuzana Mičejová

Mgr. Anna Treľová

Mgr. Andrea Vasiľová

Mgr. Alexander Koman

 • besedy_projekt_01
 • besedy_projekt_02
 • besedy_projekt_03
 • besedy_projekt_04
 • besedy_projekt_05
 • besedy_projekt_06
 • besedy_projekt_07
 • besedy_projekt_08
 • besedy_projekt_09
 • besedy_projekt_10
 • besedy_projekt_11
 • besedy_projekt_12
 • besedy_projekt_13
 • besedy_projekt_14
 • besedy_projekt_15
 • besedy_projekt_16
 • besedy_projekt_17
 • besedy_projekt_18
 • besedy_projekt_19
 • besedy_projekt_20
 • besedy_projekt_21
 • besedy_projekt_22
 • besedy_projekt_23
 • besedy_projekt_24
 • besedy_projekt_25
 • besedy_projekt_26
 • besedy_projekt_27
 • besedy_projekt_28
 • besedy_projekt_29
 • besedy_projekt_30
 • besedy_projekt_31
 • besedy_projekt_32
 • besedy_projekt_33
 • besedy_projekt_34
 • besedy_projekt_35
 • besedy_projekt_36