Druhá séria besied o projekte

Druhá séria besied o projekteEšte v júni 2012 sme začali realizovať projekt Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti. O jeho cieľoch a prínose pre školu postupne oboznamujeme žiakov a širokú verejnosť na poradách, rodičovských združeniach, v regionálnej a školskej tlači. Jedným zo spôsobov sú aj besedy pre žiakov. Prvú sériu sme uskutočnili v septembri, dňa 13.12.2012 prišla na rad druhá.

Mgr. Helena Kajlová predstavila druhákom a deviatakom členov projektového tímu a základné ciele projektu. V dvoch prezentáciách pripravených manažérom publicity Mgr. Petrom Kocákom vyzdvihla dôležitú úlohu projektu rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov využívaním nových foriem a metód vo vyučovacom procese a ďalším vzdelávaním pedagógov. Zároveň, tak ako predošlý projekt E-learning – škola budúcnosti, aj tento, má pomôcť vybaviť kabinety a triedy modernými didaktickými pomôckami a prostriedkami. V pláne je aj zriadenie modernej jazykovej učebne a umožnenie trom pedagógom – učiteľom anglického jazyka - zúčastniť sa na študijnom pobyte v anglicky hovoriacej krajine.

Projektový tím:

Riadiaci personál

P. č.

Meno a priezvisko

funkcia

1

1.1.1.1 Mgr. Helena Kajlová

Projektový manažér    

2

1.1.1.2. PaedDr. Marek Hermanovský

Koordinátor odborných aktivít

3

1.1.2.1. Iveta Vojtková

Finančný manažér

4

1.1.2.2. Mgr. Andrea Sabolová

Administratívny pracovník

5

1.1.3.1. Mgr. Peter Kocák

Manažér publicity

6

1.5.1.1. Mgr. Milan Bendik

Manažér monitoringu

Pedagogickí zamestnanci

1

4.1.1, 6.1.1.  

PaedDr. Jarmila Kolesárová - pedagogický zamestnanec č. 1

Pedagogický zamestnanec pre inováciu foriem a metód vzdelávania pre aktivitu:

 

1.2 Inovácia metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti a ich implementácia do vyučovania

 

Pedagogický zamestnanec pre implementáciu foriem a metód vzdelávania pre aktivitu:

 

2.2 Nové metódy vzdelávania s využitím IKT a ich implementácia do vyučovania anglického jazyka

2

4.1.2, 6.1.2.  

Mgr. Danka Kolesárová - pedagogický zamestnanec č. 2

3

4.1.3, 6.1.3.  

Mgr. Marcela Lukčiková - pedagogický zamestnanec č. 3

4

4.1.4, 6.1.4.

Mgr. Jaroslav Mičlo - pedagogický zamestnanec č. 4

5

4.1.5, 6.1.5.  

Mgr. Miroslava Korimová - pedagogický zamestnanec č. 5

6

4.1.6, 6.1.6.  

Mgr. Helena Demčáková - pedagogický zamestnanec č. 6

7

4.1.7, 6.1.7.

Mgr. Zuzana Mičejová - pedagogický zamestnanec č. 7

8

4.1.8.

Mgr. Andrea Vasiľová -   pedagogický zamestnanec č. 8

Pedagogický zamestnanec pre inováciu foriem a metód vzdelávania pre aktivitu:

 

1.2 Inovácia metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti a ich implementácia do vyučovania

9

4.1.9.

Mgr. Alexander Koman - pedagogický zamestnanec č. 9

10

4.1.10.

Mgr. Anna Treľová - pedagogický zamestnanec č. 10

 • druha_seria_besied_01
 • druha_seria_besied_02
 • druha_seria_besied_03
 • druha_seria_besied_07
 • druha_seria_besied_08
 • druha_seria_besied_09
 • druha_seria_besied_10
 • druha_seria_besied_11
 • druha_seria_besied_12
 • druha_seria_besied_13
 • druha_seria_besied_14
 • druha_seria_besied_16
 • druha_seria_besied_17
 • druha_seria_besied_18
 • druha_seria_besied_19
 • druha_seria_besied_20
 • druha_seria_besied_22