máj
13

Chránime prírodu – Ekodeň v 5. ročníku

les miniVeľká rozmanitosť Slanských vrchov poskytuje životný priestor viacerým vzácnym živočíchom a rastlinám. Cieľom ekodňa bolo obohatiť vyučovací proces o zaujímavé informácie z oblasti ochrany prírody a jej jednotlivých zložiek a tým prispieť k pozitívnemu vnímaniu svojho okolia. To sa nám podarilo aj vďaka Regionálnemu centru ochrany prírody v Prešove, kedy nás náučným chodníkom Tajch v Pavlovciach sprevádzala pani Ing. Marta Hrešová a so svojimi spolupracovníkmi a lesníkmi nám ukázali neopísateľné čaro prírody.

máj
12

Piataci v praveku

niznamyslaV krásny slnečný pondelok 3. mája sme sa s piatakmi vydali na dobrodružnú cestu pravekom. A nepotrebovali sme ani stroj času!
V múzeu v Nižnej Myšli (neďaleko Košíc) si naši piataci prezreli artefakty z doby bronzovej, nálezy z tunajšieho archeologického výskumu a to všetko počas úžasne zaujímavého sprievodného slova lektora. Dozvedeli sa o živote ľudí dávnej doby, na vlastné oči videli 3500 rokov starý obetný chlieb, hlinené detské hračky, ale aj pravé ľudské kostry.
Príbeh z doby bronzovej pokračoval v archeoskanzene, kde sme vstúpili do pravekej dediny a ľudských príbytkov, videli fungujúcu pec či vyskúšali si pózu, v ktorej naši pravekí predkovia pochovávali svojich príbuzných.

máj
11

Spolupráca na projekte s partnermi a žiakmi v bezpečnom virtuálnom priestore TwinSpace

etwinning logoeTwinning umožňuje spolupracovať žiakom I. C triedy a spájať sa na diaľku so žiakmi z Grécka a Talianska. Žiaci pracujú na projekte A herbarium of plants in the school garden.
Cieľom projektu je spoznať rastliny v našom okolí. Vytvoriť herbár z rastlín v školskej záhrade. Partnerské školy spoločne tvoria elektronickú knihu - herbár.

máj
10

Návšteva predškolákov

prvacik miniDo I. C zavítali deti z MŠ Sídlisko 1. mája a MŠ Okulka. Spolu s pani učiteľkami videli prácu prvákov a bližšie sa zoznámili so školským prostredím a s prácou na vyučovaní. Prváci sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Prváci im ukázali ako už vedia čítať, písať a počítať. Rôznymi aktivitami a čarovnými kľúčmi otvorili tajomstvá našej školy. Spolu objavovali krajinu času, určovali zdravé i nezdravé potraviny, zalistovali si v knihách encyklopédií a zisťovali ako si bobor stavia hrádzu, vyhľadali vlčie maky. Čas akosi rýchlo plynul, aj presýpacie hodiny, ktoré sme pozorovali počas aktivít boli proti nám. Pri odchode sme si zašli overiť získané poznatky do školskej záhrady a na dopravné ihrisko, kde si deti na bicykloch
a kolobežkách precvičili jazdu v jazdných pruhoch.

máj
09

Prespievali sa do krajského kola

hlas miniV piatok 3. mája sa v prešovskom „Ábécéčku“ konala krajská súťaž SLÁVICI Z LAVICE, na ktorej našu školu a školskú kapelu Ťahák reprezentovali Tamarka Hermanovská zo IV. C s piesňou Cesta do rozprávky od Darinky Rolincovej a Soňa Hermanovská z IX. A s piesňou od Billie Eilish I don´t wanna be you anymore. Svoj talent predviedli pred odbornou porotou pod vedením Mgr. Zuzany PULŠČÁKOVEJ, DiS. art., Mgr. Ivanke SVITKOVEJ a hudobnému pedagógovi Vladovi Zajacovi. Po výborných výkonoch sa naše dievčatá nakoniec v prvej trojke neumiestnili, no aj tak im veľmi pekne ďakujeme za dôstojnú a veľmi kvalitnú reprezentáciu školy. Tamarku sprevádzali naši učitelia Mgr. Peter Šofranko na klavíri a Mgr. Matúš Boroš na gitare. Obom sestrám, talentovaným speváčkam, prajeme ešte veľa skvelých vystúpení, veď určite o nich ešte budeme počuť minimálne na ich vlastných koncertoch.

máj
08

SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo

slavik mini7. mája 2024 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Pavol Zajíc, Diana Krajčovičová a Beáta Dudová.
Naši „slávici“ sa v silnej konkurencii nestratili. Paľko Zajíc sa v I. kategórii umiestnil na 2. mieste. Dianka Krajčovičová sa stala víťazkou II. kategórie a vyspievala si postup do krajského kola súťaže.
Všetkým trom spevákom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, prajeme im veľa ďalších speváckych úspechov a Dianke držíme palce na krajskom kole.

máj
07

2. miesto v Mc Donald´s Cupe

futbal miniPosledný aprílový deň, 30. apríl, naplnil halu PKO pri ZŠ Lúčna 120 hráčmi a hráčkami z 12 škôl okresu, aby si medzi sebou zahrali Mc Donald´s Cup – Futbal žiakov a žiačok ZŠ.
Našu Dvojku reprezentovali Samuel Duňa a Aurelián Jurov 4. A, Boris Burda, Matúš Hreha a Lukáš Surdej 4. B, Ema Kmecová, Michal Kollár, Nina Olexová, a Martin Vargovčák 4. C a Richard Loja 4. D. pod trénerským vedením Bc. Mgr. Jána Štefanka.
Cieľ, aký majú naši hokejisti na MS, postúpiť zo skupiny sme splnili. Pred ZŠ Bystré, ZŠ Čaklov a ZŠ Sačurov naši dvojkári obsadili 1. priečku a zabezpečili si tak výhodu nasadeného tímu na budúci rok. Žrebom nám v semifinále pripadol každoročný finalista ZŠ Hanušovce. Po úspešnej taktike a víťazstve, čakal na Dvojku posledný krok, finále – ZŠ Lúčna s hráčmi a hráčkami z CFT Academy. Hrať však proti futbalovej akadémii je veľká odvaha, no naši šampióni potvrdili minuloročné fantastické 2. miesto! Ďakujeme a blahoželáme!

máj
03

Šikovné výtvarníčky z béčky

farebny tyzden miniInšpirácie a podnety sú nevyhnutné pri umeleckej tvorbe a o to väčší zážitok máme z diela, ktoré nesie v sebe aktuálny odkaz súvisiaci trebárs s ekológiou. O jeden zážitok sa postaralo mesto Vranov nad Topľou 26. apríla, kedy v sprievodnom EKO-programe pred budovou AOC boli slávnostne odovzdané ceny za najlepšie výtvarné práce žiakov z každej vranovskej základnej a materskej školy pri príležitosti vyvrcholenia osláv Dňa Zeme. Inšpiráciou tvorby žiakov bola nutnosť ochrany životného prostredia, no zároveň verejná výstava žiackych eko-prác na námestí upriamovala pozornosť okoloidúcich na danú problematiku.
Za Dvojku si z rúk primátora, vedúcej oddelenia školstva a vedúcej oddelenia ŽP prevzala odmenu Ema Gdovcová z IX. B. Udelená bola aj Cena primátora, ktorú získala v kategórii základné školy Vanda Klimešová z IX. B. Dievčatám k úspechu srdečne blahoželáme a za účasť ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorých práce mala možnosť verejnosť vzhliadnuť v priestoroch pred AOC.

máj
02

Naši šachisti

rytierAko raz ktosi napísal: „Dobrá šachová skladba skrýva v sebe mnoho krás: osvieži, poučí, zaujme a niekedy až nadchne, podnieti samostatné myslenie a zjemní zmysel pre estetiku, je pôžitkom pre rozum, fantáziu a cit.
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadalo počas celého školského roka päť šachových turnajov. Za všetky turnaje sa počítali body a uskutočnilo sa celkové hodnotenie. Naša Dvojka mala v týchto turnajoch zástupcov a to súrodencov Klimešových.
V Žiackej šachovej lige 2023/2024 v kategórii dievčatá, získala krásne 3.miesto Lariska Klimešová žiačka 4. A triedy a v kategórii mladší žiaci Alexej Klimeš žiak I. A triedy, taktiež 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi, že sa šach stal ich nádherným koníčkom.

máj
01

Ekotýždeň v ŠKD

Zem smileRozvinutá technická civilizácia priniesla človeku veľa výhod a nových možností, ale súčasne ho aj vzdialila od prírody. Človek si neraz svoju spolupatričnosť k prírode ani plne neuvedomuje. Zabúda, že musí rešpektovať prírodné zákony, ak nechce zničiť prostredie, v ktorom žije. Aby naša zelenomodrá planéta ostala v čo najlepšom stave môžeme jej v tom aktívne pomôcť. V duchu hesla: „Mysli globálne, konaj lokálne“ prebiehali počas Ekotýždňa aj všetky environmentálne aktivity v ŠKD. Deti sa premenili na šikovných separátorov a recyklátorov. Usilovne triedili odpad, hrali zábavné environhry, dávali odpadu novú šancu. Ďakovali stromom za čerstvý vzduch, sadili rastlinky, pozorovali hmyz, čistili studničku. Cieľom všetkých aktivít, do ktorých sa počas tohto týždňa deti zapojili bolo zvyšovať ich povedomie o vplyve nášho života a práce ľudí na životné prostredie a nechať ich uvažovať nad tým, aké zmeny môžu aj ony urobiť vo svojom každodennom živote s cieľom pomôcť našej planéte.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI