Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
S peňaženkou v ruke Administrátor 180
Historické drevené divadlo Administrátor 265
Kaštieľ a skanzen v Humennom Administrátor 250
Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti Administrátor 233
Dlaň dokorán Administrátor 221
Škola v prírode - Krpáčovo Administrátor 317
Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach Administrátor 255
Hello England! - Dvojkári v Anglicku Administrátor 351
ŠKD poplatky Administrátor 270
Pytagoriáda – celoštátne kolo Administrátor 284
VIVAT, DVOJKA! Administrátor 312
Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky" Administrátor 254
Naša Emka opäť uspela! Administrátor 253
Ak máš toho viac, podeľ sa! Administrátor 206
„Spišský Jeruzalem mojimi očami” Administrátor 183
Naša NAJ Dvojka Administrátor 197
Matematický klokan 2022 Administrátor 263
Umelecké súťaže v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou Administrátor 172
MDD v Hornozemplínskej knižnici Administrátor 153
Deti rodičom Administrátor 186
„Naj škola“ Administrátor 303
Dopravná výchova trochu inak Administrátor 200
Na návšteve špeciálnej školy Administrátor 230

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI